top of page

Het Transitievenster is een eenvoudig en vernieuwend instrument om transities in gang te zetten.

Door op een gestructureerde manier een aantal vragen te beantwoorden, krijg je al snel zicht op wat voor jou, een team, of de organisatie van belang is om een wezenlijke transitie te maken.
 
De uitkomst geeft houvast om in te spelen op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, betekenisvol te ondernemen, in balans te blijven en om de transitie duurzaam in gang te zetten.

Ga voor een nieuw perspectief!

zelf doen

 • Zelf experimenteren

 • Persoonlijke kernwaarden betekenisvol inzetten

 • Input verkrijgen voor betere samenwerking

inschakelen transitiecoach

 • Bedrijfsactiviteiten en beoogd rendement verhelderen

 • Samenhang en betekenis van jouw Transitie concretiseren

 • Fundament voor een bedrijfsplan 3.0 op A4-formaat.

transitie binnen organisaties

 • Beter omgaan met persoonlijke en professionele dilemma's 

 • Vormgeven aan Transitieprocessen 
  en cultuurveranderingen

 • Teams gericht laten samenwerken

bottom of page