top of page

Inschakelen Transitiecoach

Een Transitiecoach is een ervaren sparringspartner en legt de samenhang, achtergrond en betekenis van de symbolen en begrippen van het Transitievenster uit.

Deze staat je ook bij om beoogde (bedrijfs)activiteiten uit te diepen en te toetsen op haalbaarheid.

Je krijgt daarbij een fundament voor een bedrijfsplan in handen op A-4 formaat, waarmee je écht verder kunt als ondernemende mens

in je bedrijf of loopbaan.

bottom of page